PLE DIA 20 DE MARÇ DEL 2019 SESSIÓ ORDINÀRIA

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 20 DE MARÇ DE 2017.

HORA: 20:00 hores (1ª. convocatòria)

 LLOC: Ajuntament. Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat. Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera. Viver i Serrateix a tretze de març de 2019. L'alcaldessa.

 Isabel Serra Montañà.

 ORDRE DEL DIA.

 1 –LECTURA I APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. ( 19/12/2018 )

2 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS EMESOS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT ANY 2018.

4 - APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2018.

5 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL, REFERENT AL SERVEI DE BRIGADA.

6 - INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019.

7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL CORREPONENT A L’ANY 2019.

8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 9– PRECS I PREGUNTES.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica