Ple ordinari 6 d'octubre del 2021

CONVOCATÒRIA

PLE  DE L'AJUNTAMENT.

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 06 OCTUBRE DE 2021.

HORA: 20 hores (1ª. convocatòria)

LLOC: AJUNTAMENT .

Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat. Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.

 Viver i Serrateix a 01 d’OCTUBRE del 2021.

L'alcaldessa.

Isabel Serra Montañà.

ORDRE DEL DIA.

 1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ( ORD – 07/07/2021 )

 2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 3 –ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER, 1A FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 4 – APROVACIÓ  DE L’EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ I  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  DELS PROJECTE DE TÍTOL “ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ .

 5 – ADHESIÓ  A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA

 6 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2020

 7—APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

9 – PRECS I PREGUNTES.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica