Ultima sessió del ple de l'Ajuntament, 12 juny 20:00h

CONVOCATÒRIA PER A LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DATA: 12 DE JUNY DE 2019.
HORA: 20:00 hores (1ª. convocatòria)
LLOC: Ajuntament.
Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat, segons el previst en l'article 36.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.
Viver i Serrateix a set de juny de 2019.
L'alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica